Stor Seans

Finns tyvärr ingen hiss upp till föreläsningslokalen.

Lördag 9 mars & Söndag 10 mars Kl 12,00

Känd Medium Från Näras Kryssningar

Paula Viik

Monaszonterapi.Paula Viik1

Entrè 100:-   Varmt Välkomna !