Neurologisk fotzonterapi  ”Praxis vertebralis”

Neurologisk fotzonterapi ger en helt ny syn på fotzonterapi. Praxis Vertebralis – ”Att arbeta med Ryggraden” – är en metod som härstammar från de gamla grekernas kunskap om  ryggraden och dess nervkoppling till kroppens olika delar.

Ursprunget finns 460-377 F.Kr. Under tiden för Hippocrates verksamhet skrevs ett flertal böcker om terapiformen.

Neurologisk fotzonterapi

Vad är Praxis vertebralis?
Principen för Praxis vertebralis är hur ryggraden och ryggmärgens delar deltar och kontrollerar funktioner i kroppen via reflexer och impulser.

Det är allmänt känt att strukturella förändringar i ryggraden och hur dessa påverkar nervrötterna är orsaken till många problem och sjukdomar. Inklämningar på dessa områden ger en försvagad impuls till organen, muskler, hudområden etc. vilket på sikt leder till obalans och försämrad hälsa. Genom att lösa dessa blockeringar återskapas de naturliga förutsättningarna för vårt välbefinnande.

Praxis Vertebralis utförs genom manuell stimulering av ryggradslinjen på foten. Behandlingen består av grundbehandling med analys och samt symptombehandling baserat på blockeringarna i kroppen. Metoden är särskilt verksam om du har besvär med rygg, nacke, axlar, diskbråck, känslomässig obalans, sprinalnervsproblem och neurologiska problem.