Grundläggande behov

För att uppnå optimal läkning, fysiskt, psykiskt och själsligt – för att nå genomgående hälsa och välmående, känna sig frisk – behöver våra grundbehov bli tillgodosedda, med hänsyn tagen till personliga förutsättningar.

Livsviktigt för oss människor är att få knyta an till och känna samhörighet med andra, först och främst till föräldragestalterna den första tiden i livet. Vi har behov av trygghet såväl som att uppleva oberoende och autonomi, att känna oss önskade och kompetenta, att få uttrycka och hävda oss, att känna oss värdefulla och att hjälpa andra. Vi behöver även motion, rörelse, andning, sunda relationer, positiva tankar, bra attityd, kreativ stimulans, cellenergi, vila och återhämtning mm för att bli friska.

Men vilka är våra fysiska allra mest grundläggande behov för att bli frisk?

Vi måste hela tiden få syre till våra celler, vi måste inta ordentligt med vatten dagligen och vi måste få näring till alla våra celler så att vi får byggstenar så att alla organen fungerar. så att cellerna kan producera energi,  – för att kroppen ska fungera, självläka och regenerera för att bli frisk.

Varför äter vi? För att stilla hunger, för att njuta, för att umgås, för att dämpa tristess eller ångest? Vi har kommit ganska långt ifrån kunskapen om att hunger signalerar behov av livsviktig näring, precis som törstkänslor ska få oss att dricka vatten och hindra oss från att dö av uttorkning. Vi har också “glömt” bort största delen av den urgamla kunskap som innehåller information om vilken föda som håller oss friska, vilka råvaror och örter som hjälper oss vid obalans etc.

Syre får vi i oss genom att andas rätt i syrerik miljö, vatten har vi god tillgång till i västvärlden, och mat finns i överflöd. Men hur ren är luften vi andas, hur levande är vattnet vi dricker och vad innehåller- kontra saknar vår kost idag för att vi ska få vara friska?

 Näringsbrist > obalans > krämpor > sjukdom ~ Näring > cellenergi > självläkning

Obalanser uppstår även om man äter ”normalt” pga. att våran mat saknar mycket näring och för det mesta har väldigt mycket olika tillsattser. Brist på energi ger ibland/tillslut olika symptom och tecken små saker som vi blir så vana att ha så vi tror att det är normalt att ha dessa åkommor. Även om man känner sig frisk och kry kan den optimala energin kännas annorlunda jämförelsevis. För de flesta är det svårt att varje dag äta så mycket som man måste idag för att få i sig optimalt. Brist på energi/obalanser leder till olika fysiska sjukdomar och vi är inte friska längre.

Enligt WHO är 80 % av våra folksjukdomar näringsrelaterade. Detta är även tydligt genom alla positiva resultat folk får när dom börjar med cellenergi. För som tur är kan vi påverka kroppen mycket och vända en ökande dålig celldelning till en frisk! genom cellenergi. Energibrist i cellen behöver inte märkas på flera år men det påverkar oss på alla plan; fysiskt, emotionellt och mentalt. Så förebygg därför med cellenergi innan hälsan raserar och vi kan fortsätta vara friska!

Vårt näringsbehov

Vårt näringsbehov påverkas av flera olika faktorer, som till exempel vår ålder, kön, fysiologi, aktivitetsnivå, livsstil, sjukdomar, intag av mediciner – och framför allt påverkas vårt näringsbehov av stress. Dessa faktorer, tillsammans med många andra, ökar vårt näringsbehov utöver en så kallad balanserad diet. Så därför kan man i början behöva dricka extra cellenergi för att bli frisk.

Rekommenderat dagligt intag (RDI)

Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga intag av näringsämnen tar inte hänsyn till ovanstående skillnader och individuella behov, utan syftet är snarare att ge vägledning om minimiintag av olika näringsämnen för friska människor, så att de inte ska utveckla kända bristsjukdomar.

RDI tar inte hänsyn till att näringsämnena har många andra uppgifter än att förebygga specifika bristsjukdomar. Mindre brister än de som förorsakar erkända näringsbristsjukdomar ger upphov till s.k. subkliniska symtom. Detta innebär att man utvecklar symtom som är svåra att klassificera som en egen sjukdom, men som kan ge upphov till en mängd vardagsproblem och minskad livskvalitet.

Symtom som trötthet, irritabilitet, depression, allmän svaghet, sömnsvårigheter, aptitlöshet, migrän, infektionskänslighet, menstruationsproblem, infertilitet, värk och ömma muskler etc. kan ofta bero på brister av olika typer av näringsämnen. 

Fysiska krämpor Emotionella krämpor Mentala krämpor
Problem med matsmältningen Rastlöshet Svårt att fokusera
Diffus värk och smärta Irritation Dålig koncentration
Försämrat immunförsvar Likgiltighet Ingen motivation
Eksem och allergi Passivitet Dålig initiativförmåga
Dålig sömn, ej utvilad på morgonen Nedstämdhet Ej nyfiken på nya saker
Ökad trötthetskänsla Depression  
sug efter stimuli t.ex. kaffe och sötsaker    

 

 

 

 

 

 

När symtomen försvinner, efter intag av näringstillskott, behöver man dessutom fylla på depåerna så att man inte utvecklar nya bristsymtom inom kort tid. Detta kräver avsevärt större mängder än rekommendationerna under en längre tid.

RDI tar alltså ingen hänsyn till de krämpor och symtom som många plågas av en längre tid före de blir mycket sjuka, samtidigt som många lider livet igenom utan att kunna diagnosticeras enligt dagens kriterier. Många näringsbristrelaterade krämpor bortförklaras ofta felaktigt för att vara “normala vid stigande ålder”.

Det finns ej heller kunskap inom sjukvården gällande näringens roll, utan dagens läkare utbildas efter, läkemedelsindustrins rekommendationer för preparaten de tillhandahåller.

Vi får den näring vi behöver genom varierad, ekologisk mat?

Detta var en möjlighet för ca 100 år sedan och tiden före det, Tyvärr innehåller inte maten lika mycket näring som förr; för idag lever vi och naturen i stor obalans med övergripande miljöförstöring, Matproducenterna ser ökade vinster som mål och denna prioritering har dränerat maten som i dag är tillgänglig för oss. kraftigt utarmade jordar, Jordarna är mineralfattiga pga. gödsling och utarmning, bekämpningsmedel som skadar jordens bakterieflora och hindrar grödor att ta upp det lilla som finns kvar av mineraler ur jorden, tusentals kemiska livsmedelstillsatser av olika giftighetsgrad, stressad boskap som matas med onaturlig föda för att växa snabbt, raffinerad och genmanipulerad mat -samt att vi skadar den näringen som finns i maten när vi hettar upp och microvågar den.

Vetenskapliga studier har avslöjat att även mat som anses hälsosam, såsom frukt och grönsaker, inte innehåller samma mängd vitalämnen som de gjorde bara för 15 år sedan och den nedåtgående trenden verkar inte vara på väg att vända, tvärtom. Ekologiska råvaror är inte förskonade från denna ödesdigra minskning av essentiella ämnen, men vi kan genom sådan konsumtion åtminstone undvika medvetet tillsatta kemikalier.

Vi lever snabbare och stressar mer på en psykisk nivå, samtidigt som våra kroppar utsätts för enorm fysisk stressbelastning via den toxiska tillvaro ingen av oss helt kan undgå. Redan i moderlivet tar det ofödda barnet över gifter ur moderns kropp. Efter födseln fortsätter vi att ansättas livet igenom av oräkneliga kemikalier, dagligen.

All denna inverkan utgör anledningar till att så många nutidsmänniskor lider av funktionsstörningar i mage och tarm, vari största delen av vårt immunförsvar återfinns.

Man kan jämföra våra kroppar med trädet, och dess rotsystem som hämtar näring ur jorden utgörs av vår mag- tarmfunktion. Ett skadat rotsystem i sur jord kan inte ta upp eller tillgodogöra sig den näring som behövs, vilket påverkar hela trädets status. I vår kropp är det cellerna som berövas livsviktig näring och vi kan uppleva en hel bred samling plågsamma symtom. Cellenergi återställer PH-balansen i kroppen.

T.Harv Eker says: ‘The Roots Create The Fruits. If you want to change the fruits, you first have to change the roots. If you want to change the visible you must first change the invisible. 

 

 

 

 

 

 

I den vetenskapliga tidskriften Journal of the International Society of Sports Nutrition 2006, 3:51-55 publicerades en studie där man valde studieobjekt (idrottare, motionärer samt stillasittande personer) som åt allsidig kost. Inte en enda av de studerade hade tillräckliga vitamin-och mineralnivåer.

Jordbruksdepartementet i England.1941-1999 och resultaten var skrämmande. Några av våra absolut viktigaste mineraler hade minskat oroväckande mycket: Kalium -16%, Magnesium – 24%, Järn-27%, Kalcium -46%, Natrium -49%, Zink -59%, Koppar -76%.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

När Sveriges Lantbruksuniversitet gjorde analyser av långtidsförsök med höstvete som sträcker sig tillbaka till 1960-talet upptäckte forskarna ett kraftigt minskat innehåll av bland annat mineraler som järn, koppar, zink i åkerjorden.

American College of Nutrition
 En amerikansk studie som publicerades 2004 i Journal of the American College of Nutrition, har jämfört hur näringsinnehållet har förändrats i 43 olika frukter och grönsaker mellan åren 1950–1999. Sex av 13 näringsämnen hade minskat signifikant: protein, kalcium, fosfor, järn, riboflavin och C-vitamin. Det beror troligtvis på grund av att man idag använder grödor som ger större avkastning men lägre näringsstatus jämfört med förr.

FN och Earth Summit Report

Vid FNs stora konferens 1992, kallad Earth Summit Report 1992, fastslogs skrämmande fakta: För 100 år sedan hade vi betydligt mer mineraler i våra jordar. I Nordamerika har dessa minskat med 85%, i Sydamerika med 76%, i Asien med 76%, i Afrika med 74%, i Europa med 72% och i Australien med 55%.

FN och World Health Organization (WHO)
Världshälsoorganisationen

Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterade år 1993 att våra jordar har minskat sitt näringsinnehåll med 95% gällande de huvudsakliga näringsämnen vi behöver.

Ovanstående faktum kan således förkortas till att vår mat innehåller allt mindre näring samtidigt som våra kroppar har allt svårare att absorbera den näring som återstår. 

Ett stort följdproblem till dagens levnadsvillkor är obalans, i kropp, miljö och även mellan olika näringsämnen.

Allt detta bidrar till en rad hälsoproblem och innebär att det uppstått ett behov av ett målfokuserat kosttillskott som cellenergi om vi vill uppnå och bibehålla balans, optimal hälsa och vitalitet – livet igenom.

Det räcker med en liten brist för att få kroppen ur balans.

Och du känner skillnaden mellan “Jag mår bra” och ”Jag mår toppen”

En vis vetenskapsman sa en gång; ” Någon som vill optimera sitt välmående måste optimera sin kost först och främst”.

Vill du optimera din kost först och främst för att må bra, rekommenderar jag dessa cellenergi produkter varmt!

Cellenergi

Jag kunde aldrig tänka mej att cellenergi kunde göra sådan skillnad  🙂 för jag kände mig Frisk. Provade cellenergi pga att de flesta av mina kunder lider av vitamin och mineralbrister. Det som tilltalade mej väldigt mycket och som gjorde att jag började med just cellenergi juli -11.  Var Cellenergins koncept, NTC-Koncept. (Genom det patenterade Närings-transport-konceptet tas produkterna upp till cellnivå till 95%)

Då ansåg jag mig vara relativt frisk, lite övervikt, uppblåst mage, trött, sov 8-9 tim, men det är väl sådant som hör åldern till, man har ju inte lika mycket energi eller ork som förr.

Men efter ett tag när jag börjat med cellenergi händer det saker. WOW!!!

Blir Piggare, Får betydligt mer energi, Min hy har blivit mycket bättre, Min värk i nacke är bättre, Min uppblåsta mage är totalt borta ”Underbart”, Sover 6-7 tim, Vaknar utvilad och pigg. “Härligt”, Jag är gladare, lungnare, känner mig inte alls så stressad längre, Mer harmonisk, reagerar inte så negativt på småsaker längre, + att jag har gått ned 7,5 kg i vikt utan att göra någon förändring, mer än att dricka cellenergi.

Så för att hålla mig frisk kommer cellenergi vara ett tillskott i min kost livet ut. 🙂

Kramar till Livet & dej.

 

Som sagt kroppen är helt fantastisk. Om vi bara ger den rätt förutsättningar och tid att återhämta sig !