Bioresonans är att kommunicera

Bioresonans är en teknik att kommunicera mellan den biologiska kroppen och ett avancerat mätinstrument. Med instrumentet kan vi söka och detektera det som belastar kroppens vävnader och funktioner. Likt tekniken i magnetröntgen och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Förekommer det belastning kan inte kroppen fungera korrekt och vi känner antagligen av symptom.

Bioresonans i världen

Att allt biologiskt har en resonansfrekvens och går att påverka med frekvenser, var det Dr Royal Rife som konstaterade först. Det var runt 1920 i USA. Han konstruerade mikroskop för att kunna se parasiter. I sin forskning såg han att en sorts parasiter vibrerar sönder vid en viss frekvens och andra klarar sig. Bytte han frekvens var det andra som vibrerade sönder. Hans fortsatta arbete visade att detta även gäller andra mikroorganismer så som virus, bakterier, svamp och så vidare. Det gick alltså att döda mikroorganismer med dess egen resonansfrekvens.

Dr Royal Rife kunde även konstatera att hela organ har sin frekvens och att det var möjligt att höja ett organs arbetsförmåga genom att hjälpa dem med frekvenstekniken.

Senare, i skydd av utvecklades denna teknik i dåvarande Sovjetunionen. De levde ett eget liv ifred från läkemedelsbolagen. Då har de i lugn och ro ytterligare utvecklat frekvenstekninken och bioresonans. Stor del i den forskningen och användningen var att de behövde en läkare i en liten låda till kosmonauterna. Frekvensteknik används mycket än idag i sjukvården i öststaterna.

Genom åren har tekniken förfinats och idag används bioresonans över hela världen. Det skiljer mellan länder hur väl det används i sjukvården. En del länder använder det i stor utsträckning andra bara lite försiktigt. Sverige tillhör tyvärr den senare gruppen.

I Sverige är det en teknik som erbjuds av yrkesarbetande terapeuter som arbetar med hälsa och förebyggande friskvård.

Finna orsaker med Vector Bioresonans

Med bioresonans söker vi bland annat belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. och det kommer att visa sig som symptom.

I Vectorn Bioresonans finns 760 organ, vävnader, ben, blod mm inprogrammerade, till exempel bakterier, virus,  svamp och tungmetaller. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner. Det finns ett sjukdomsregister, ett med anatomiska strukturer i relation till det scannade organet. Man kan söka på vilka homeopatmedel som fungerar bäst på det scannade området och mycket mer. Detta är en helt fantastisk uppfinning eftersom symtom och orsak sällan sitter på samma stället, här kan man leta sig fram till orsaken.

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med bioresonans har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att permanent förbättring skall kunna ske.

Att behandla med Vector Bioresonans

Behandlingen går till så att patienten sitter i en stol eller ligger på en brits. Vi väljer de organ och funktioner som kan vara inblandade i de besvären som finns. Vector skannar dessa organ och markerar var belastning finns. vid fördjupande analys visar det tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer vi tillsammans fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En del av lösningen kan vara att förändra kostvanor för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. Alternativet kan vara att behandla med Vector en eller upprepade gånger under några månader.

Möjligheterna är många och du får alltid en väl anpassad behandling utifrån dina behov och dina önskemål.

Möjligheter med bioresonans

Med bioresonans kan vi se hur organen mår och om dom är belastade av mikroorganismer, som kan vara orsaken till de problemen och symtomerna du har. Det är en enkel och helt smärtfri metod som kan passa alla. Du sitter eller ligger med ett par hörlurar på dej som kommunicerar med din kropp och får reda på hur dina olika organ mår och vad dom är belastade av.

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet
 • Intoleranser
 • Genitala delar
 • Urinvägar
 • Rörelseapparatens delar
 • Kotor och diskar
 • Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar
 • Bronker & andningssystem
 • Syn-, balans- och hörselorgan
 • Hud och vävnad
 • Naglar och hår
 • Nervsystemet
 • Utsöndringsorgan
 • Lymfsystemet
 • Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm
 • Kromosomal diagnos. RNA & DNA
 • Bedömning av chakran och auran
 • Akupunkturpunkter
 • Idrottsskador
 • Mentala obalanser
 • Och mycket mer