Vad är Ansiktszonterapi? 

Ansiktszonterapi är en relativt ny behandlingsmetod, utvecklad av Lone Sorensen Lopez efter många års arbete och forskning. Behandlingsteknikerna i Ansiktszonterapi är en unik blandning av orientaliska medicinens grundprinciper, traditionell kinesisk medicin, gamla indianska tekniker och modern forskning inom neuroanatomin.zonterapi

Lone är grundaren till Ansiktszonterapin. Hon har tillsammans med sin man utvecklat denna fantastiska zonterapi metod. Lone är i botten Fot och handzonterapeut, Akupunktör. Kraniosakralterapeut, Kinesiolog och har flera utbildningar i Laserterapi. Lone jobbade under en 10 års period med fot zonterapi och märkte att behandlingsmetoden inte riktigt räckte till vid behandling av sjukdomar som är kopplade till sinnesnerver, neurologiska besvär och beteendestörningar. Hennes stora engagemang och intresse för att utveckla en metod som även kunde hjälpa till vid dessa besvär är resultatet av denna unika behandlingsform som Ansikts zonterapi är.

Lone flyttade från Danmark till Argentina 1988 och öppnade en klinik där.

Under en resa till Anderna kom hon i kontakt med en Indianstam och fick uppleva och lära sig hur de i vardagen behandlade sina nära och kära samt de sjuka genom att massera dem i ansiktet. Lone besökte Indianstammen flera gånger och lärde sig om vilka zoner i ansiktet som kopplades samman med organen.( Inom det indianska zonsystemet bearbetar man olika nervpunkter/nervändar i ansiktet, som är kopplade till olika centra i hjärnan.) Hon använde sig sedan av detta i sin praktik i kombination med sina egna metoder och fick otroligt bra behandlingsresultat. Många, många med svåra handikapp sökte och fick Lones hjälp och resultaten blev otroligt bra.

Intresset för att utveckla behandlingsmetoden blev ännu större och Lone sökte vidare i sina forskningar om hur hon skulle kunna utveckla metoden. Hon fick kontakt med en vietnamesisk läkare Dr. Chau på Cuba som har forskat fram ett schema av neurologiska punkter i ansiktet, som han använde sig av i sitt rehabiliteringsprogram med akupunktur på sjukhuset i Cuba. Lone fick lära sig sammanhanget mellan de neurologiska punkterna och den Orientaliska medicinen samt Dr. Chaus diagnos och behandlingsmetoder.

Intresset hos Lone ökade ännu mer och hon fortsatte sina efterforskningar och studier i många år till innan hennes Ansikts zonterapi metod blev färdig som den är i dag. Lone utvecklar hela tiden sina metoder. Hon arbetar hårt och söker hela tiden efter ny kunskap för att kunna hjälpa sjuka och handikappade människor världen över med zonterapi.

Hon håller tillsammans med sin man kurser över hela världen. Lones arbete fortsätter och tar nog aldrig slut …Vill du läsa mer om ansikts zonterapi och om Lone grundaren till metoden så hittar du det här: www.facialreflexology.com

http://www.ansiktszonterapi.info/

Ansikts zonterapin ska ej förväxlas med den traditionella fot zonterapin trots att man använder sig av metoden i samma behandlande syfte och ändamål. Grundorsaker Ansikts zonterapi är en metod som går ut på att i första hand ta reda på grundorsakerna till sjukdomar, obalanser, ohälsa och besvär. Istället för att behandla symtom, bearbetas och behandlas organiska, fysiska och emotionella obalanser som är grundorsaken till sjukdomarna och besvären. Det är just det som gör Ansikts zonterapi till en så unik behandling.

Symptom Symptomen behandlas också genom speciella metoder. Vid specifika besvär kan man tex behandla utvalda neurologiska punkter som det finns massor av i ansiktet. De neurologiska punkterna har en direkt förbindelse till de inre organen, blod och lymfans kretslopp och det CentralaNervSystemet. Målinriktat I Ansikts zonterapi kan man arbeta med väldigt exakta och målinriktade resultat. Genom de breda neurologiska undersökningar man kan utföra i Ansiktszonterapin så fungerar metoden mer precist vid behandling av neurologiska problem och hjärnskador. När nervändsluten i ansiktet stimuleras, så når nervimpulserna hjärnan blixt snabbt utan att behöva ta en omväg genom kroppen. Kroppen svarar genom att försöka korrigera det som inte står rätt till. Just pga. detta så passar behandlingen extra bra om man tex. har en förlamning någonstans i kroppen som förhindrar nervimpulserna att nå fram.

Hela kroppen I en Ansikts zonterapi behandling påverkas hela kroppen. Akupunkturpunkter, zoner och neurologiskapunkter i hela ansiktet stimuleras. Blodcirkulationen ökar, spänningar löses upp och du blir lugn och avslappnad. Kroppen kommer i balans. En kropp som är helt i balans är en helt frisk kropp. Ansikts zonterapi är en riktig hälofrämjande behandling, förebygger ohälsa samtidigt som den verkar som en naturligt skönhetsbehandling. Mår du bra så ser du bra ut..

Barn Barn med olika former av handikapp som tex. Autism och barn med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter har genom behandlingar med Ansikts zonterapi gjort verkligt stora framsteg i sin utveckling och mognad. Vid behandling av barn med en ”högre” grad av handikapp och utvecklingsstörning så bör man behandla barnet varje dag med en kombination av bla. hand/fot och ansikts zonterapi. Då kan det vara bra om föräldrarna går en utbildning i just den kursen, för inte många att möjlighet att uppsöka en terapeut så ofta som varje dag.

Vem behöver Ansiktszonterapi? Behandlingen passar alla. Gammal som ung, frisk som sjuk, Och har i stort sett inga kontraindikationer alls. Man behöver alltså inte ha någon speciell sjukdom för att behöva en Ansiktszonterapi behandling. Den passar alldeles utmärkt som en friskvårdande och förebyggande behandling. Ansiktszonterapin verkar snabbt och kraftfullt i alla olika former av ”besvär” oavsett om sjukdomen är allvarlig, akut, kronisk eller enbart någon tillfällig liten krämpa du besväras av. Jag kan inte påstå att Ansiktszonterapin botar allvarliga sjukdomar men det är bevisat att livskvaliteten mångfaldigt har ökat och besvären minskat hos många, många människor som fått behandlingar.

Besvär som många har blivit hjälpte med :

zonterapi-cellenergi

• Allergier • Astma • Depression • Eksem • Hormonell obalans • Huvudvärk • Infertilitet • Ledbesvär • Magproblem • Migrän • Oro, Stress, • Spänningar nacke axlar • Stroke rehabilitering • Muskelsmärtor, stelhet • Sömnbesvär, • mm. mm. mm…

Hur många behandlingar kan behövas? Det är omöjligt att svara på . Allt beror på vad man har för typ av besvär och hur länge man haft det. alla människor är olika och reagerar inte lika på behandlingen. En del behöver många behandlingar, flera gånger i veckan i flera månader om besvären är av allvarligare grad. Är besvären lindrigare kan det räcka med 1 ggr/vecka ett tag och sedan komma tillbaka kanske 1 gång/månad som en förebyggande behandling. För friskvårdande och förebyggande behandlingar kommer man när man behöver koppla av och när det passar.

Hur går en Ansiktszonterapi behandling till? Du ligger på behandlingsbänken fullt påklädd och nedbäddad och bara kopplar av till skön musik. Jag ger en välgörande nyponfröoljan innan själva behandlingen börjar. En kombination av alla de olika teknikerna gör Ansiktszonterapi till en behandling som är behandlande, analyserande och korrigerande.

De olika faserna är uppdelade i : Akupunkturpunkter: Här kallat Neurovaskulära punkter pga punkterna har 3 olika funktioner: Neurologiska, Vaskulära och Akupunktur. Indianska Zoner: Zoner kopplade till de olika organen i kroppen via Centrala Nerv Systemet. Här finner man ut vilket organ som är högst belastat och grundorsaken till problemet/sjukdomen.

De olika Orientaliska teknikerna:

Genom olika orientaliska scheman kan man här Behandla, Stimulera och påverka kroppens alla funktioner som gör att kroppen påbörjar sin självläkningsprocess. Stimulering av nerver som är kopplade till sinnesorganen Behandling av zoner som motsvarar meridianer som är sammankopplade med kroppens organ. (energiblockeringar löses upp) Stimulering av zoner som kopplas samman via Centrala Nerv Systemet till kroppens rörelseorgan och muskler (armar, ben, fötter, händer mm.)

Det här är grundbehandlingen, när man kommit så här långt gör jag upp en behandlingsplan för kommande behandlingar. Då jag utökar behandlingen med behandling av tex. kranialapunkter (akupressurpunkter på huvudet). Neurologiskapunkter som stimuleras

En kombination av alla de olika teknikerna som ingår gör Ansiktszonterapi till en behandling som är behandlande, analyserande och korrigerande. Punkter och zonerna stimuleras och hela ansiktet får en grundlig genomgång för att hitta grundorsaken till eventuell obalans, samt behandla och balansera energiflödet. Ansiktsmusklerna får en välbehövlig massage som samtidigt verkar naturligt lyftande. Spänningar och blockeringar löses upp och blodcirkulationen ökar. När grundorsaken behandlas minskar besvären för att till slut kanske tom. försvinna.

Det är viktigt att dricka mycket vatten efter behandlingen för att få en utrensande effekt. Reaktioner efter behandlingen kan komma i form av : Feber, frossa, trötthet, svettningar, täta toalettbesök, olust känsla, pirrningar, ömhet etc. Det är helt normalt och visar att man svarar bra på behandlingen. Alla människor är olika, en del får mer efterkänningar än andra.

Mona’s Zonterapi

Välkommen att ringa och boka ett besök på 0704 674538